Các điều khoản chính sách công ty được thành lập dựa trên mọi quy định của pháp luật Việt Nam và theo cơ chế làm việc của công ty.

ĐIỀU KHOẢN & CHÍNH SÁCH NỘI BỘ

Các điều khoản quy định khi làm việc, khi gọi điện thoại và các chính sách của công ty… Mọi nhân viên lưu ý là mọi chính sách của công ty sẽ áp dụng cùng với các quy định.

Công ty không áp dụng chính sách riêng biệt từng người, các chính sách công bố trên website này là chính thức. Để đảm bảo quyền lợi của mình, công ty khuyến cáo mọi nhân viên hãy in chính sách này và lưu trữ để làm căn cứ đối chứng về sau. Công ty có quyền từ chối mọi đề xuất hoặc đề nghị nếu không được quy định trên website này và website quản lý nhân viên của công ty.

Tìm hiểu điều khoản chính sách làm việc của công ty

Chính sách hỗ trợ nhân viên giới thiệu ứng viên

Trong quá trình hoạt động, công ty có các hoạt động tuyển dụng. Công ty xây dựng chính sách này nhằm khuyến khích nhân viên giới thiệu hoặc tìm kiếm những ứng viên tiềm năng có thể làm việc và cộng tác lâu dài với công ty.

Nội quy công ty

Bao gồm bảng nội quy của công ty, nội quy khi làm việc, ra vào công ty

Bảng mô tả công việc
Bảng mô tả công việc nêu rõ công việc và trách nhiệm xử lý của từng bộ phận, từng nhân viên cụ thể trong công ty.

Quy định gọi điện thoại

Các quy định của công ty khi nhân viên giao dịch với khách hàng qua điện thoại, bao gồm: quy tắc nhận cuộc gọi, nguyên tắc trả lời điện thoại.

Quy định hỗ trợ khách hàng

Tất cả nhân viên phải sử dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp để trả lời mọi vấn đề mà khách hàng quan tâm hoặc thực hiện những yêu cầu hỗ trợ khách hàng từ nhân viên. Trong mọi trường hợp, công ty căn cứ vào thời gian xử lý và vấn đề nhân viên xử lý để phân định đúng sai nếu khách hàng không hài lòng.

Chính sách tiền lương và hoa hồng bộ phận kinh doanh làm việc tại văn phòng

Chính sách tiền lương được chi trả theo quy định của nhà nước. Tuy nhiên hệ số lương có sự thay đổi theo từng bộ phận.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Công ty TNHH TM & DV IN NAM SƠN cam kết cung cấp các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ hoàn thiện, thường xuyên cải tiến để luôn thỏa mãn sự mong đợi của khách hàng.

Mục tiêu chất lượng

IN NAM SƠN thỏa mãn khách hàng theo 5 mục tiêu chính:

– Chất lượng ổn định

– Giao hàng đúng hạn

– Dịch vụ hoàn thiện

– Cải tiến thường xuyên

– Giá cả ổn định

Hệ thống quản lý chất lượng

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp giúp nâng cao năng suất tổng thể và làm đòn bẩy quản lý chất lượng, cụ thể:

– Sắp xếp chuỗi cung ứng từ thu mua, quy trình đặt mua hàng từ khách hàng, sản xuất và giao hàng.

– Hoàn thành công việc đúng thời hạn với sự giám sát tốt hơn.

– Cải thiện dịch vụ khách hàng khi đưa ra quyết định nhanh chóng bằng báo cáo và phân tích dễ sử dụng.

– Kiểm soát được nguồn tài nguyên, dòng tiền và kế toán.

ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng

Thể hiện khả năng của AL có thể cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu của bạn hàng, các quy định và pháp luật hiện hành.

Gia tăng sự thỏa mãn của bạn hàng thông qua ứng dụng hệ thống hiệu quả bao gồm các quy trình nhằm cải tiến liên tục cho hệ thống và đảm bảo đáp ứng nhu cầu của bạn hàng, các quy định pháp luật hiện hành.

ISO 14001:2004 Hệ thống quản lý môi trường

Trên tinh thần “CẢI THIỆN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”, chúng tôi cam kết xây dựng, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004 dựa trên những nguyên tắc cơ bản sau:

– Tuân thủ triệt để các quy định pháp luật và các yêu cầu khác liên quan đến các khía cạnh môi trường công ty.

– Luôn xem xét cải tiến trong mọi hoạt động, tích cự triển khai các mục tiêu và chương trình cải tiến nhằm hoàn thiện hệ thống môi trường.

– Bảo vệ môi trường bằng cách kiểm soát tốt vấn đề chất thải, tài nguyên và sự cố môi trường thông qua thực hiện các biện pháp kiểm soát điều hành thích hợp và giám sát có hiệu quả.

– Tăng cường công tác đào tạo và thông tin môi trường đến nhân viên trong công ty và các bên liên quan, đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường.

– Chúng tôi mong muốn góp phần xây dựng môi trường sống ngày càng tốt hơn.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Khi bạn sử dụng dịch vụ và sản phẩm của IN NAM SƠN nghĩa là bạn đã tin tưởng vào chúng tôi vì thế chúng tôi luôn đặt cao trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân cho khách hàng. Tuy nhiên, khách hàng cũng có quyền kiểm soát thông tin của mình.

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách mà bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

Những thông tin mà chúng tôi thu thập từ việc khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty.

Thông tin cá nhân khách hàng mà chúng tôi thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Các thông tin bao gồm:

– Tên khách hàng

– Địa chỉ giao hàng cụ thể

– Thông tin công ty (nếu có)

– Địa chỉ Email

– Mã số thuế

– Số điện thoại cố định

– Số điện thoại di động

Lý do thu thập những thông tin này

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Tư vấn – Xử lý đơn đặt hàng.

– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm.

– Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng.

– Giao hàng quý khách đã đặt tại In Nam Sơn.

Kiểm soát thông tin bảo mật của bạn bằng cách nào?

IN NAM SƠN thường thu thập thông tin khách hàng trực tiếp, rồi lưu trữ trong hệ thống quản lý riêng của công ty.

Nếu khách hàng không muốn chia sẻ thông tin cho bất kỳ bên nào khác có thể yêu cầu công ty giữ bảo mật. Hoặc bạn muốn xóa toàn bộ thông tin có thể yêu cầu gỡ bỏ, hủy bỏ toàn bộ thông tin của bạn.

Các trường hợp IN NAM SƠN chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng, xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách, gửi đến quý khách thông tin mà chúng tôi nghĩ sẽ có ích hoặc do quý khách yêu cầu, bao gồm thông tin về sản phẩm và dịch vụ.

Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

Khi quý khách đăng ký làm thành viên trên trang web innamson.com, chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để gửi các thông tin khuyến mãi/tiếp thị. Quý khách có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử gửi email phản hồi cho chúng tôi.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách bằng cách:

– Giới hạn truy cập thông tin cá nhân

– Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép

– Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi.