Điều khoản dịch vụ tại In Nam Sơn

Công ty TNHH In Nam Sơn nêu ra những điều khoản dưới đây để Quý khách hàng có thể nắm rõ và tuân theo đúng, thuận tiện cho sự hợp tác của đôi bên. Chúng tôi lúc nào cũng mong muốn làm đúng nhằm hỗ trợ các bạn có được sự thỏa mãn nhất định.

Điều khoản dịch vụ

Để đảm bảo tốt các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, chúng tôi sẽ đề ra Chính sách cung cấp dịch vụ để thông tin đến với khách hàng cũng như người dùng của chúng tôi liên quan đến sử dụng dịch vụ.

Chấp nhận Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng website này (“https://innamson.com/“), bạn được sẽ được xem là tự nguyện chấp nhận các Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ để phục vụ cho việc dùng website này. Tham khảo tài liệu của chúng tôi khi truy cập vào trang web này.

Sử dụng

In Nam Sơn cho phép bạn xem và download các loại tài liệu được dùng cho phi thương mại và cho cá nhân sử dụng, miễn là tất cả quyền tác giả và quyền sở hữu khác có trong các tài liệu gốc hoặc bất kỳ bản sao được giữ lại.

Không có gì trong trang web này được hiểu như trao bằng estoppels, bất kỳ giấy phép hay quyền về bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi sở hữu khác của In Nam Sơn hoặc bất kỳ bên thứ ba .

Website này có nội dung gồm có các nội dung không bị hạn chế, các trang web văn bản, biểu tượng, hình ảnh đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video, html, có thể không được sao chép, tái bản, hoặc cung cấp bằng bất kỳ hoặc theo cách thức nào, mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của In Nam Sơn.

Không cung cấp

Đối với nội dung của website này không được xem như một giao dịch mời chào hay bán bất cứ dịch vụ và sản phẩm của công ty. Những thông tin được tìm thấy trên website này được cung cấp miễn phí và cho mục đích thông tin và không tạo ra một doanh nghiệp hoặc dịch vụ chuyên nghiệp liên quan giữa In Nam Sơn và bạn cả.

Các Links trên website này có thể dẫn đến các dịch vụ hoặc các trang website không hoạt động hoặc đại lý của chúng tôi. Chúng tôi không bảo đảm cũng như là đại diện cho các links khác hoặc các trang website có thể được tìm thấy ở đây.

Nếu một links đến một trang website nào đó khác hay dịch vụ thì đó không phải là xác nhận từ trang web chúng tôi. Các việc bạn thực hiện các thông tin được cung cấp trên trang web này, hay bất cứ trang web hoặc dịch vụ liên quan đến bởi trang web này, có nguy cơ của riêng bạn.

Links đến các trang web bên thứ ba

Trang web bên thứ ba có những tiện lợi cho các bạn. Nếu bạn sử dụng các links này, các bạn sẽ rời khỏi trang web của chúng tôi và Điều khoản sử dụng khác nhau sẽ được áp dụng cho các trang web.

Một số links đến các trang web khác, ngay cả khi điều hành bởi Công ty của chúng tôi, có thể cung cấp nội dung không thích hợp cho tất cả mọi người, theo sau links trên trang web này bạn phải đọc và chấp nhận các Điều khoản sử dụng trang web của bạn được truy cập.

Công ty chúng tôi đã không xem xét lại các trang web bên thứ ba liên quan ở đây và không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ các trang web, hoặc nội dung của họ. Công ty chúng tôi không chấp nhận báo cáo được thực hiện trong bất kỳ trang web bên thứ ba.

Nội dung từ chối

Công ty chúng tôi sử dụng những nỗ lực hợp lý gồm có những thông tin đúng nhất, hiện tại và hoàn chỉnh (kể từ ngày đăng) trên trang web này. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không thể bảo đảm rằng tài liệu sẽ đầy đủ và chính xác về các lỗi đánh máy cũng như nội dung đó có đang đúng thời điểm hiện tại hay không.

Không những thế, các thông tin cung cấp như ngày và hiệu lực có thể không chính xác. Công ty chúng tôi không thực hiện cập nhật thông tin thường xuyên, vì vậy mà lúc bạn nhìn thấy thông tin trên website chưa chắc đã phải là nội dung mới nhất và có tính cập nhật nhất.

Các bạn cần xác nhận thông tin trước khi dựa vào nội dung đó bằng cách liên hệ với chúng tôi. Công ty có quyền sửa đổi, hay những nội dung cập nhật trên trang web mà không cần phải báo trước. Một số sản phẩm hoặc dịch vụ có thể hạn chế quy định hoặc khác và không có sẵn trong tất cả các khu vực pháp lý.

Địa điểm

In Nam Sơn được duy trì và điều hành của công ty TNHH In Nam Sơn cũng như các bạn đã đồng ý với với các điều khoản và quy định hợp pháp hay các thủ tục có liên quan cùng việc sử dụng chúng trên website này cũng sẽ được điều chỉnh phù hợp theo pháp luật Việt Nam không cần xem xét đến sự lựa chọn từ các quy định của pháp luật.

Mọi thủ tục phù hợp, pháp lý và hành động phát sinh từ việc khi các bạn sử dụng website này thì sẽ đưa vào tòa án có thẩm quyền tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam và sẽ không phân biệt lãnh thổ mà bạn sống, hoặc từ các nơi trên thế giới mà bạn ghé xem trang web này.

Trách nhiệm người sử dụng

Vấn đề tham gia và sử dụng trang web này cũng như tham khảo nội dung những tài liệu này đều là quyền của bạn. Các bạn có nhiệm vụ phải tuân theo pháp luật của cơ quan thẩm quyền khi bạn đang truy cập trang web này và các bạn đã hiểu rằng bạn sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng thông tin trang web này có trách nhiệm đối với vi phạm của các luật này.

CÔNG TY TNHH IN NAM SƠN
Hotline: 0968.194919

Website: https://innamson.com/