In Catalogue Đóng Ghim

3,500.00 2,900.00

  • KTTP: A5
  • Loại bìa: Couche 150gsm
  • Loại giấy ruột: Couche 150gsm
  • Số lượng: 5000
  • Số trang: 8
Danh mục:
Chat Facebook