In Catalogue Đóng Lò Xo

28,900.00 27,800.00

Kích thước: A4

Loại giấy bìa: Couche 300gsm

Loại giấy ruột: Couche 150gsm

Số lượng: 500

Số trang: 16

Danh mục:
Chat Facebook