In Hộp Bồi Carton

Loại giấy: Couche, Duplex bồi carton

Hình thức: in offset 4 màu, cán màng mờ

Gia công: bồi, bế, dán thành phẩm

Chat Facebook